Φίλτρο σωματιδίων-Particle Filtration

Απαλλάξτε το νερό από τα ιζήματα!

Τα φίλτρα σωματιδίων ή αλλιώς ιζημάτων είναι κατάλληλα για το καθαρισμό του νερού μας από οτιδήποτε στερεό το οποίο επηρεάζει τη ποιότητά του, όπως για παράδειγμα το χώμα και η σκουριά των σωληνώσεων.


Τρόπος λειτουργίας

Λειτουργούν με τη διαδικασία της μηχανικής φίλτρανσης. Το νερό αναγκάζεται να περάσει μέσα από μικροσκοπικούς πόρους. Οι πόροι αιχμαλωτίζουν τα σωματίδια, ενώ το νερό συνεχίζει κανονικά τη πορεία του. Για να γίνει πιο κατανοητό, δεν έχουμε παρά να σκεφτούμε πως λειτουργεί μια σήτα που χρησιμοποιούμε τους θερινούς μήνες. Η λειτουργία της είναι πανομοιότυπη με αυτή του φίλτρου. Ο αέρας διέρχεται ανεμπόδιστα μέσα στο σπίτι μας, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπεται η είσοδος εντόμων. Τα φίλτρα ιζήματος σπανίως χρησιμοποιούνται μόνα τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν το πρώτο στάδιο μιας ευρύτερης διαδικασίας φιλτραρίσματος όπως η αντίστροφη όσμωση ή η Ultra-Filtration. Εκτός από τη κατακράτηση σωματιδίων, η παρουσία τους είναι αναγκαία για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υπόλοιπων επιπέδων φίλτρανσης ,καθώς και τη προστασία του εξοπλισμού μας.


Πόσο μικρά σωματίδια μπορεί να αφαιρέσει;

Το πόσο μικρά σωματίδια μπορεί ένα φίλτρο ιζήματος να κατακρατήσει έχει άμεση σχέση με το πόσο στενός είναι ο πόρος από τον οποίο περνά το νερό. Στο εμπόριο συναντάμε φίλτρα ιζήματος από 5 έως 20 microns. Για να γίνει σαφές το μέγεθος αυτών των πόρων, αρκεί να σκεφτούμε πως η διάμετρος μίας ανθρώπινης τρίχας έχει διάμετρο 100 micron! Η αποτελεσματικότητα ωστόσο, του φίλτρο ιζήματος περιορίζεται σε οτιδήποτε μη υγρό. Συνεπώς δεν δύναται να αφαιρέσει διαλυμένα στερεά ή χημικά στοιχεία όπως το χλώριο, ο αμίαντος κτλ.


Είδη

Στο εμπόριο κυκλοφορούν φίλτρα σωματιδίων σε διάφορες μορφές (Melt blown filter, String filter κλπ). Ανάμεσα σε αυτά τα είδη υπάρχουν διαφορές, ωστόσο όλα φθάνουν στο ίδιο επίπεδο επιδόσεων.


Πόσο συχνή είναι η αντικατάσταση;

Πολλοί άνθρωποι που εμπιστεύονται τα φίλτρα ιζήματος παρατηρούν άμεση αλλαγή στο χρώμα του ανταλλακτικού εξαιτίας του χώματος που παγιδεύει το φίλτρο και βιάζονται να το αλλάξουν. Παρόλο που δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια ο ιδανικός χρόνος αλλαγής, η πιο αντικειμενική ένδειξη για την αλλαγή του ανταλλακτικού είναι όταν παρατηρείται μείωση της πίεσης του νερού. Είναι η στιγμή που το φίλτρο μας έχει “μπουκώσει¨ με πολλά σωματίδια και όλοι οι πόροι του έχουν καλυφθεί.


Οι Fralexperts προτείνουν

Τα φίλτρα σωματιδίων είναι αναγκαία τόσο για τη ποιότητα του νερού όσο και για τη προστασία του εξοπλισμού μας. Προτείνονται σε περιοχές όπου το δίκτυο έχει φθαρεί και το νερό στο ποτήρι σας έχει έντονο χρώμα και θολερότητα.